1924
2220 €
126 kg
160 kg

Vibračné dosky s pohonom dopredu a dozadu