20
1204 €

Detektory kovov a elektrického vedenia

Predtým, ako začnete vŕtať, musíte riadne kontrolovať elektrické vedenie a kovové predmety v stene. Pomocou detektorov kovov zistíte čo sa skrýva pod povrchom. Moderné detektory a multidetektory  môžu lokalizovať aj tie najmenšie povrchy a detegovať všetky materiály. Dokážu zistiť nosnú štruktúru a vodivosť. Vyberte si tiež z hromady príslušenstva meracích prístrojov od Kladiva. Sme autorizovanými zástupcami obľúbených značiek detektorov kovov a vodičov.