46
1023 €
0 kg
270 kg

Lasery

U Doktora Kladiva nájdete rotačné lasery, bodové lasery, krížové lasery, kombinované lasery aj čiarové lasery pre špecializovanú prácu. S lasermi získate precízne výsledky hneď na prvýkrát. U Doktora Kladiva nájdete aj vhodné príslušenstvo pre lasery. Nazabúdajte, že za každým úspešným projektom stojí správne meranie