43
450 €
290 W
360 W
1 kg
2 kg

Kmitacie (priamočiaré) píly