88
524 €

Vodárne

Vyberte si z ponuky vodární , ktorú ponúkame ako autorizovaný predajca. Vodárne nájdu uplatnenie všade tam, kde nie je k dispozícii stály prívod pitnej vody z vodovodu. Plne automatická domáca vodáreň je najjednoduchším a najpoužívanejším riešením, keď potrebujete vodu na každodenné použitie v rodinnom dome, na chate alebo chalupe. Inštaláciou domácej vodárne si môžete zabezpečiť nielen trvalý prísun vody do domu, ale aj zavlažovanie záhrady. Pre ešte jednoduchšiu prácu ponúkame špecializované príslušenstvo pre vodárne. Sme autorizovanými zástupcami obľúbených značiek vodární Gardena, Metabo a ďalších.

Vyrábač vody je moderné a efektívne riešenie, ako dostať čistú vodu priamo do vašej domácnosti alebo firmy na rôzne účely. Ako a prečo si kúpiť domáci vyvíjač vody, aké sú jeho praktické možnosti využitia v domácnosti?

Prečo si kúpiť domácu vodáreň?

Vodáreň je výhodná najmä v situáciách, keď voda z vodovodu je nekvalitná alebo keď nie je možnosť pripojenia na vodovodnú sieť. Prípadne chcete vodu používať ako doplnok k vode z vodovodu. Umožní vám ušetriť náklady na vodu a kanalizáciu a je šetrná k životnému prostrediu.

Ako si vybrať správnu domácu vodáreň

Pri výbere domácej vodárne zohľadnite nasledujúce skutočnosti:

  • Prevádzku vody v domácnosti je potrebné zabezpečiť v súlade s platnými predpismi.
  • Výkon: Zvážte, koľko vody potrebujete a aký výkon potrebuje vodáreň.
  • Filtrácia: Zvážte, či vodáreň obsahuje filtračný systém, ktorý zabezpečí čistotu vody.
  • Materiál: Zvážte, z akého materiálu by mala byť vaša vodáreň vyrobená.

Praktické využitie domácej vodárne

Domácu vodáreň možno použiť na rôzne účely v domácnosti, ako je pitná voda, sprchovanie, splachovanie toalety, umývanie riadu a pranie. Keďže voda z vodárne je čistá, možno ju použiť aj na zavlažovanie záhrady. Domáce vodárne sa často používajú aj na chatách a chalupách, kde nie je pripojenie na vodovodnú sieť.

Princíp fungovania domácej vodárne spočíva v čerpaní vody z podzemného zdroja, ako je studňa alebo žumpa, a jej následnom stláčaní na domáce použitie. Systém zvyčajne zahŕňa:

Čerpadlo zabezpečuje prenos vody zo zdroja do systému.

Tlaková nádoba udržiava stabilný tlak vody v systéme a znižuje frekvenciu spínania čerpadla, čím predlžuje jeho životnosť.

Riadiaca jednotka automaticky zapína a vypína čerpadlo v závislosti od potreby vody.

Filtračný systém sa používa na odstránenie nečistôt a zabezpečenie kvality vody.

Používanie domácej vodárne má niekoľko výhod:

Pri výbere domáceho vodovodného systému je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ako je kapacita čerpadla, veľkosť tlakovej nádoby, kvalita vody vo vašom zdroji a celkové potreby vašej domácnosti na spotrebu vody.

Využívanie vodných zdrojov, ktoré sú súčasťou vodného zdroja, je veľmi jednoduché.

  • Zabezpečenie stabilných dodávok vody: V oblastiach s nestabilnými dodávkami vody alebo nízkym tlakom vody.
  • Nezávislosť na verejných zdrojoch: Možnosť používať vlastný zdroj vody, napríklad studňu.
  • Kvalita vody: Filtračné systémy môžu zlepšiť kvalitu vody odstránením nečistôt a kontaminantov.
  • Úspora nákladov: Dlhodobo možno ušetriť náklady na vodu a kanalizáciu, najmä ak sa voda čerpá z vlastného zdroja.