28
1096 €

Kalové čerpadlá

Vyberte si z kalových čerpadiel , ktoré ponúkame ako autorizovaný predajca. Kalové čerpadlá  sú súčasťou ponorných čerpadiel určených špeciálne na čerpanie kvapalín s pevnými látkami (septiky). To sa týka odpadových vôd, odčerpávania fekálií, kalov atď. Pri výbere by sa mal zohľadniť najmä účel použitia. Malé kalové čerpadlá  nájdu uplatnenie pri čerpaní vody z potoka, vodných retenčných nádrží napríklad v záhrade. Takéto čerpadlá nie sú vhodné na trvalú prevádzku. Veľké kalové čerpadlá  sú na druhej strane určené pre priemyselné podniky, poľnohospodárske objekty, a teda na trvalú prevádzku. Pre ešte ľahšiu prácu ponúkame špecializované  predajné príslušenstvo čerpadiel. Sme autorizovanými zástupcami obľúbených značiek kalových čerpadiel AGT, Heron, Karcher, Makita, Metabo a ďalších.

Kalové čerpadlá sú špeciálne typy čerpadiel určené na spracovanie kalovej vody, ktorá zvyčajne obsahuje pevné častice, znečisťujúce látky alebo je veľmi viskózna. Hlavným účelom týchto čerpadiel je preprava a spracovanie kalovej vody v rôznych priemyselných a komunálnych aplikáciách.

Typy kalových čerpadiel: Existujú rôzne typy kalových čerpadiel vrátane odstredivých čerpadiel, membránových čerpadiel a skrutkových čerpadiel. Každý typ má svoje špecifické použitie v závislosti od vlastností prepravovaného kalu.

Priemyselné použitie: Kalové čerpadlá sa často používajú v priemyselných aplikáciách, ako je ťažba a spracovanie surovín, chemický priemysel, papierenský priemysel alebo stavebníctvo. Sú nevyhnutné na odstraňovanie a spracovanie odpadových kalov, napríklad sedimentov z banskej činnosti alebo chemických odpadov.

Komunálne: V komunálnom sektore sa kalové čerpadlá používajú na čistenie odpadových vôd, manipuláciu s kalmi z čističiek odpadových vôd a odvodňovanie zaplavených oblastí. Sú dôležité na zabezpečenie hygienických a bezpečných podmienok v obytných oblastiach.

Údržba a prevádzka: Pravidelná údržba a kontrola je dôležitá pre dlhodobú a efektívnu prevádzku kalových čerpadiel. Patrí sem čistenie od nečistôt, kontrola tesnení a ložísk a pravidelná výmena opotrebovaných dielov.

Kalové čerpadlá sú kľúčovou súčasťou mnohých priemyselných a komunálnych procesov a prispievajú k efektívnemu a bezpečnému spracovaniu a manipulácii s odpadovými vodami a kontaminovanou vodou.