60
212 €

Sudové čerpadlá

Vyberte si z sudových čerpadiel , ktoré vám ponúkame ako autorizovaný predajca. Každý majiteľ záhrady zachytáva dažďovú vodu do nejakého suda alebo záhradnej nádrže na zalievanie rastlín. Využite služby sudového čerpadla  pripojeného na bežnú záhradnú hadicu s striekacou pištoľou. Pre ešte jednoduchšiu prácu ponúkame špecializované  príslušenstvo čerpadiel. Sme autorizovanými zástupcami obľúbených značiek čerpadiel Gardena, Karcher a ďalších.

Barikové čerpadlá sú špeciálnym typom čerpadiel určených na čerpanie kvapalín, zvyčajne vody, z hlbokých sudov alebo nádrží. Sú navrhnuté tak, aby sa zmestili do úzkych otvorov a mohli účinne čerpať kvapalinu z hlbokých zdrojov.

Existuje niekoľko typov sudových čerpadiel vrátane ručných a elektrických.

  • Ručné sudové čerpadlá vyžadujú na čerpanie vody fyzickú silu a často sa používajú v oblastiach bez prístupu k elektrine.
  • Elektrické sudové čerpadlá na druhej strane poskytujú pohodlnejší a účinnejší spôsob čerpania, vyžadujú však prístup k elektrickej energii.

Použitie sudových čerpadiel je rozmanité. Široké uplatnenie majú v poľnohospodárstve na čerpanie vody zo studní alebo nádrží na zavlažovanie. V priemyselných aplikáciách sa používajú na prečerpávanie rôznych kvapalín vrátane chemikálií. V domácnostiach sú užitočné na čerpanie vody zo sudov na dažďovú vodu na záhradkárske účely alebo dokonca na domáce použitie po pripojení k systému na čistenie vody.

Pri výberehĺbku zdroja, typ čerpanej kvapaliny a dostupnosť zdroja energie. Dôležité je tiež zabezpečiť, aby bolo čerpadlo vyrobené z materiálov, ktoré sú kompatibilné s čerpanou tekutinou, aby nedošlo k poškodeniu čerpadla alebo kontaminácii tekutiny.