Poistenie

Čo znamená poistenie zásielky

  • Pri poškodení či strate zásielky dopravcom vyriešime reklamáciu za vás.
  • Nečakáte na riešenie v zákonnej lehote a obratom obdržíte nový tovar.
  • V prípade problémov nahlásite vzniknutý problém na našej zákazníckej linke či e-mailom, prípadne zdokumentujete stav poškodeného tovaru. Všetko ostatné vyriešime za vás.