0
392 €
0 kg
480 kg

Ochranné pomôcky

Bezpečnosť stojí vždy na prvom mieste. Nezabúdajte na to pri práci a dbajte na výber kvalitných ochranných pomôcok pre zvýšenie pocitu istoty. Podľa druhu činnosti zvoľte príslušenstvo , ktoré je potrebné využiť. Chráňte zrak chráničom tváre alebo okuliarmi pred iskrami a úlomkami. Vždy použite pracovné rukavice a vhodný odev: pracovné kombinézy, pracovné nohavice, pracovné bundy či špecializované chrániče kolien a bedier.