Informácie pre platiteľa dph

Tovar zasielaný prostredníctvom e-shopu www.doktorkladivo.sk je expandovaný z Českej republiky. Pokiaľ ste plátcovia dane z pridanej hodnoty (DPH) a pri objednávke tovaru vyplníte platné daňové identifikačné číslo (DIČ), bude vám po overení automaticky fakturovaná čiastka bez DPH podľa § 64 Zákona o dani z pridanej hodnoty č. 235/2004 Sb.

Tovar odosielaný z Českej republiky do iného členského štátu EU je oslobodený od DPH podľa zmieneného zákona. Registráciu k DPH u odoberateľa overujeme prostredníctvom elektronického systému VIES.