Náhradné plnenie

Čo je to náhradné plnenie?

Každá firma s viac než 25 zamestnancami má podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať minimálne 4 % osôb so zdravotným postihnutím. Pri nesplnení tejto zákonom predpísanej skutočnosti musíte ako zamestnávateľ odviesť ročne do štátneho rozpočtu 2,5násobok priemernej mzdy za každú osobu, ktorú vaša firma nezamestnáva. Čerpať náhradné plnenie je možné aj inou cestou, a to pri odoberaní výrobkov alebo služieb od organizácie, ktorá zamestnáva viac ako 50% osôb so zdravotným postihnutím. Náhradné plnenie u nás môžu uplatniť iba firmy registrované v Českej republike.

 

Sme poskytovatelia náhradného plnenia

Ponúkame praktické riešenie firmám s viac ako 25 zamestnancami, ktoré nemôžu splniť zákonnú povinnosť priamo zamestnať osoby so zdravotným postihnutím.

Oscom trading s.r.o. zamestnáva viac ako 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím a spĺňa tak podmienky zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Na základe splnenia týchto podmienok môžeme poskytovať náhradné plnenie v zmysle vyššie uvedeného zákona.

Náhradné plnenie sa vzťahuje na všetok sortiment, ktorý v rámci našej spoločnosti ponúkame, ceny tovarov sa vo vzťahu k náhradnému plneniu nemenia.

Pokiaľ budete chcieť uplatňovať náhradné plnenie, upozornite nás prosím už pri objednávaní tovaru. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@doktorkladivo.sk alebo na telefónnom čísle 650 340 360.